Jes Klein

Klein Klein 15Jes Klein – innovativ ildsjæl med stort socialt engagement

Jes Klein, 54, er idemand bag og medindehaver af Klein Ponton Boat. Firmaet udspringer af en kombination af en stærk interesse for sejlads & action og det faktum, at Jes Klein selv er kørestolsbruger efter at have overlevet en alvorlig faldulykke i forbindelse med skovarbejde, da han var 24 år gammel.

Jes Klein har i en menneskealder arbejdet med udvikling af udstyr, tilbehør og hjælpemidler til handicappede. Jes har i forskellige sammenhænge bidraget med kreative, konstruktive, innovative og brugerorientrede løsninger i forbindelse med optimering af letvægtskørestole og håndcykler – bl.a. i firmaet Wolturnus.

Denne erfaring trækker Jes nu på i udviklingen af de handicapvenlige versioner af de spændende pontonbåde.

Jes har altid tænkt i muligheder i stedet for begrænsninger. Og grundholdningen er, at et bevægelseshandicap ikke bør være en hindring for at deltage aktivt i spændende fritidsaktiviteter – herunder fritidssejlads.

Derfor er der da også fokus på brugervenligheden og enkle adgangsforhold omkring designet af pontonbådene fra hans jyske virksomhed. Jes kender udfordringerne fra sin egen hverdag – og er mand for at finde de rigtige løsninger.

Klein klein 16Jes Klein er stærkt engageret i at inspirere og advokere for de såkaldt svage i samfundet – som Jes slet ikke anser for at være så svage endda.

Jes ser mulighederne i sine omgivelser og sine medmennesker, og det sociale engagement giver sig bl.a. udslag i, at han i sin virksomhed fortrinsvis har ansat personer med handicap og mennesker i fleksjob.

Jes har desuden taget initiativ til Facebookgruppen Social Ansvarlighed, hvor meningen er at samle folk med socialt engagement.

Gruppen er dannet med det formål at råbe politikerne op og gøre opmærksom på de uretfærdigheder, handicappede og fleksjobbere udsættes for.

Back to top